Dezinfekcijska sredstva Dr. Weigert 

Doseganje popolne higiene je v medinskem sektorju in medicinski tehniki vsekakor nujno, enako pa velja tudi v farmacevtski, kozmetični in živilski industriji. Prav tem navedenim področjem uporabe so namenjena dezinfekcijska sredstva Dr. Weigert, ki skrbijo za varno čiščenje in razkuževanje v skladu z vsemi predpisanimi standardi, regulativnimi zahtevami in zakonskimi določili, predvsem pa tako, da je poskrbljeno za čim večjo stopnjo higiene pri vseh izvedenih postopkih. Ker gre za enega vodilnih proizvajalcev na tem področju, ki se ponaša z izredno kakovostjo svojih izdelkov, se njihovi izdelki uporabljajo v številnih medicinskih ustanovah in proizvodnih obratih ter še kje. 

Higiena zagotavlja ustrezno varnost 

Dezinfekcijska-sredstva-Dr.-WeigertHigiena je v medicini, farmaciji, kozmetični in živilski industriji bistvenega pomena, saj je z njo zagotovljena ustrezna varnost. Zaradi tega je v teh sektorjih za higieno treba nenehno skrbeti in jo vzdrževati, saj so higienski standardi v medicini, farmaciji, kozmetični in živilskih industriji vsekakor veliko višji kot na drugih področjih. Za to poskrbijo rutinski postopki čiščenja in razkuževanja, ki se jih v rednih intervalih oziroma po vsaki uporabi uporablja v vseh navedenih sektorjih. 

Kaj omogočajo dezinfekcijska sredstva Dr. Weigert? 

Dezinfekcijska sredstva Dr. Weigert omogočajo: 

  • vzdrževanje najvišjih higienskih standardov, ki omogočajo nemoteno delo v dobrih higienskih pogojih brez nevarnosti za kontaminacijo z različnimi snovmi, 
  • skladnost z vsemi standardi, regulativnimi zahtevami in zakonskimi določili, ki jih je na teh področjih treba upoštevati pri delu in izvajanju različnih procesov, 
  • varno in zelo enostavno uporabo brez prevelike porabe časa, ki je v vseh naštetih sektorjih zelo dragocen, 
  • izredno moč čiščenja in razkuževanja ter odstranjevanja alkalnih in drugih snovi ter ostankov, pa tudi njihove učinkovite nevtralizacije, 
  • učinkovito čiščenje brez poškodovanja materialov, iz katerih so narejeni medicinski in drugi pripomočki, kirurški instrumenti, laboratorijska oprema, proizvodne poti in podobno. 

Medicinski, farmacevtski, živilski in kozmetični sektor 

dezinfekcijska sredstva NeodisherDezinfekcijska sredstva Dr. Weigert so namenjena uporabi v medicinskem, farmacevtskem, živilskem in kozmetičnim sektorju, kjer vladajo najvišji higienski standardi. Zato je podjetje zavezano k njihovemu upoštevanju, hkrati pa se nenehno trudi vlagati v razvoj svojih izdelkov in jih tekom tega procesa še izboljšati z različnimi inovacijami, ki poskrbijo za njihovo še večjo učinkovitost, kakovost in varnost pri uporabi. S tem se zagotovi, da vsi procesi v navedenih sektorjih tečejo nemoteno in brezhibno, saj je z njihovo pomočjo ves čas poskrbljeno za enostavno vzdrževanje higiene na najvišji ravni. Zaradi tega jih pri svojem delu uporabljajo številni zaposleni v teh sektorjih, ki se tako lahko vedno zanesejo, da bo pri njihovem delu poskrbljeno za ustrezno stopnjo higiene.