1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

CIN

PDF E-pošta

Invazivni ploščatocelični rak materničnega vratu je končna posledica progresivne intraepitelijske displazije v metaplastičnem epitelu cervikalne transformacijske cone. Razlikujemo tri stopnje cervikalne intraepitelijske neoplazije ali krajše CIN:
 • CIN 1 (blaga displazija)
 • CIN 2 (zmerna displazija)
 • CIN 3 (huda displazija / carcinoma in situ)

Klasifikacija CIN je zelo subjektivna, saj med CIN 1 in okužbo s humanim papiloma virusom (HPV) ni nobene citološke ali histološke razlike, prav tako ni možno enostavno razlikovati med CIN 2 in CIN 3 spremembo. V obravnavi cervikalnega epitela zato obstajata dve ključni vprašanji: ali so spremembe predrakave in ali je lezija invazivni karcinom.

V histološki klasifikaciji predstavlja CIN 3 predrakavo spremembo, ki zajema skoraj celotno (več kot dve tretjini) debelino epitela. CIN 1 je čedalje pogosteje obravnavan kot nesenzitizivni histološki marker okužbe s HPV. Nikakor pa diagnoza CIN 1 ne predstavlja večjega tveganja za nastanek CIN 3 kot pa negativna biopsija.

Virus HPV in CIN

Pomembno vlogo v razvoju nekaterih oblik CIN in raka materničnega vratu imajo genotipi HPV, ki so karcinogeni pri človeku (13-15, 79-85). Okužba s specifičnim HPV je nujna za razvoj velike večine cervikalnih rakov in CIN 3.

 

Obravnava bolnic s CIN 1 s predhodno patološko citologijo:

 • kolposkopija in kolposkopsko vodena biopsija
 • bris materničnega vratu na 6 mesecev in test HPV na 12 mesecev
 • po dvakrat zaporedoma negativnem testu HPV ali po trikrat zaporedoma negativnem Pap brisu se žensko vključi v rutinsko presejanje
 • v primeru nezadovoljive ali nekakovostne kolposkopije se naredi diagnostični LLETZ - Large Loop Exscision of the Transformation Zone (Ekscizija transformacijske cone z električno zanko)

CIN 1 v adolescenci in nosečnosti:

 • za mladostnice je priporočljiva vsakoletna citologija
 • testiranje na HPV ni smiselno zaradi pogostosti pozitivnih rezultatov

Obravnava žensk s CIN 2 ali 3:

 • za zdravljenje je primerna tako ekscizija kot tudi ablativni poseg
 • možnosti spremljanja po zdravljenju zajemajo citologijo na 6 mesecev, kombinacijo citologije in kolposkopije na 6 mesecev in HPV testiranje na 6 – 12 mesecev
 • v primeru negativnega HPV testa ali dveh zaporednih negativnih citoloških izvidov, se priporoča vključitev v presejanje za 20 let, prvih 5 let vsako leto

CIN 2 ali 3 v adolescenci in nosečnost:

 • za mladostnice se v primeru CIN 2 priporoča opazovanje največ 24 mesecev, v primeru CIN 3 ali nezadovoljive kolposkopije pa je priporočljivo zdravljenje
 • pri ugotovljenem CIN 2, 3 na začetku nosečnosti, ponovimo kolposkopijo v 24. in 36. tednu nosečnosti, da izključimo napredovanje oz. raka materničnega vratu
 • biopsija cerviksa je primerna metoda, abrazija cervikalnega kanala ni sprejemljiva
 • zdravljenje CIN lahko odložimo po porodu
 • diagnostično omejena ekscizija je priporočljiva le pri sumu na invazijo

Obravnava žensk s cervikalnim adenokarcinomom in situ:

 • histerektomija predstavlja še vedno metodo izbora
 • konizacija se izvede izjemoma, pri ženskah, ki želijo roditi

Uporabljena literatura:

 • Campion MJ. Preinvasive Disease (Chapter 8).
 • Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu. Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo. Prebrano na: http://zora.onko-i.si/data/C1%20-%20Smernice%20za%20celostno%20obravnavo.pdf

Sorodne objave

Preberite si tudi, kaj je / so:

Odgovori/dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži

Zadnji komentarji